Přihlášení na seminář s Pavlem Křepelkou, MBA - 9. 12. 2019, Technologické centrum AV ČR

Seminář "Postavte si uvěřitelnou vizi 2020"

1. Jméno *
2. Příjmení *
3. Název společnosti *
4. Kontaktní e-mail *
5. Webová stránka