Infomační a komunikační technologie v programu Horizont 2020

se uskuteční dne 6. února 2015 od 9.30 hodin v zasedací místnosti Labe
Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6.

ICT v H2020

Zodpovězte prosím následující otázky.
1. Jméno *
2. Příjmení *
3. Instituce *
4. Kontaktní email
5. Byl/a jste zapojen/a do projektů 7.RP (nebo prvních výzev H2020)?
6. Do jakých aktivit jste byl/a zapojen/a?
7. Máte nějaká specifická témata, o kterých byste se na workshopu rád/a dozvěděl/a více?