Dotazník spokojenosti klientů sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network (EEN)

Tým pracovníků sítě Enterprise Europe Network (EEN) v České republice si Vás - naše klienty - dovoluje požádat o odpovědi na krátký dotazník. Bude sloužit ke zlepšení našich služeb tak, aby odpovídaly ještě více Vašim požadavkům a potřebám.   

Zaškrtněte správnou odpověď (či více odpovědí) nebo hodnoťte pomocí známek – jako ve škole:

1 - nejlepší, 5 - nejhorší

1. Jakou formou se k Vám dostávají informace o službách a aktivitách sítě?
2. Vyhovuje Vám tento způsob a frekvence komunikace?
3. Máte příp. nějaké připomínky / doporučení:
4. Využíváte specializovaných poradenských služeb? Jakých?
5. Jaké zdroje odborných informací preferujete?
6. Jiné
7. Jste spokojeni s kvalitou a profesionalitou poradenství sítě?
8. Pomohly Vám výstupy při rozvoji / podpoře Vašeho podnikání?
9. Můžete uvést konkrétní příklad:
10. Jiné
11. Využíváte služeb vedoucích k navázání mezinárodní spolupráce v oblasti obchodu, technologií nebo výzkumu? Jakých?
12. Jsou pro Vás tyto služby přínosné?
13. Účastníte se seminářů, workshopů, konferencí a jiných specializovaných školení pořádaných sítí EEN?
14. Jak hodnotíte služby sítě EEN v ČR celkově?
15. V čem vidíte hlavní přínos sítě?
16. Uvítali byste rozšíření aktivit sítě? Jaké služby a témata Vám chybí?
17. Kterého partnera sítě EEN v ČR jste využili?
18. Velikost Vaší firmy (počet zaměstnanců):
19. Převažující činnost Vaší firmy (uveďte NACE kód, OKEČ nebo slovně):