Seminář "Digitalizace mezinárodního obchodu"

Pro registraci na seminář "Digitalizace mezinárodního obchodu" vyplňte, prosím, níže uvedený formulář:

1. Jméno *
2. Příjmení *
3. Instituce *
4. Pracovní pozice *
5. E-mail *
6. Telefon *
7. IČO *
8. Odkud jste se o akci dozvěděl? *
9. V případě "jiné" rozepište: