WORKSHOP PRO HODNOTITELE PROJEKTŮ H2020 28.2.2018

Pro registraci na workshop vyplňte, prosím, níže uvedený formulář.

1. Příjmení *
2. Jméno *
3. Tituly
4. Instituce *
5. E-mail *
6. Expert ID *
7. Jaké jsou vaše očekávání ohledně tohoto workshopu /otázky, které bychom mohli odpovědět během workshopu? *